Rozliczenie cudzoziemców

PEFRON

Zobacz co możemy dla Ciebie jeszcze zrobić

Kadry i Płace

Zobacz cennik

Kadry i Płace

Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi obsługa kadrowo- płacowa realizowana jest przez wyłącznie przez specjalistów ds kadr i płac. Dzięki temu na bieżąco śledzą zmiany w Kodeksie Pracy i dbają o wdrażanie aktualnych przepisów w życie. W ramach obsługi kadrowo-płacowej prowadzimy kartoteki pracowników zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.
Realizujemy także: rozliczenia cudzoziemców, rozliczanie PEFRON, rozliczamy młodocianych. Przygotowujemy wzory umów oraz dbamy o terminowe wykonywanie badań lekarskich. W imieniu klienta wysyłamy deklaracje do ZUS oraz przygotowujemy roczne deklaracje dla pracownika PIT-11.
Doświadczenie

20 lat na rynku ksiegowym

Specjaliści

20-stu księgowych i kadrowych

Ochrona

polisa OC usług kadrowo-płacowych

Rzetelność

Certyfikat Ministra Finansów

Pewność

dedykowana kadrowa

Wsparcie

pomoc prawna

W skład obsługi kadrowo-płacowej wchodzi:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej i ewidencji danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych zgodnie z przepisami prawa
 • przygotowywanie umów o pracę, umowy zlecenia/ o dzieło
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej ZUS w zakresie dokonywania ogłoszeń identyfikacyjnych,
 • zgłoszenie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy, zgłaszanie członków rodziny
 • zgłaszanie korekt do ZUS
 • przygotowywanie skierowań na badania lekarskie
 • ewidencjonowanie ważności badań lekarskich i badań BHP
 • przygotowywanie raportów dotyczących ilości wykorzystanych urlopów wypoczynkowych
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • comiesięczne naliczanie i przygotowywanie list płac w pełnym zakresie
 • rozliczanie i ewidencja zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów, zasiłków
 • sporządzanie miesięcznych zaliczek na podatek od pracowników PIT-4 sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT4R sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS zgodnie z listą płac
 • przygotowywanie przelewów z tytułu PDOF, ZUS, PEFRON przygotowywanie deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami, RMUA
 • naliczanie ekwiwalentów od niewykorzystanych urlopów
 • sporządzanie i wysyłanie sprawozdań GUS
 • wsparcie w procesie kontroli Urzędu Skarbowego/ ZUS
 • przygotowanie deklaracji dla PPK ( Pracownicze Plany Kapitałowe)
 • wprowadzanie wniosków przystąpienia lub rezygnacji w systemach dla PPK ( Pracownicze Plany Kapitałowe)

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy rozliczacie cudzoziemców?

Tak.

2. Czy rozliczacie PEFRON?

Tak.

3. Czy rozliczacie refundacje młodocianych?

Tak.

4. Czy wysyłacie deklaracje do ZUS w imieniu klienta?

Tak.

5. Czy wystawiamy umowy zlecenia i rachunki do nich?

Tak.

6. Czy prowadzicie teczki osobowe pracowników?

Tak.

7. Jakie dokumenty należy mieć, aby przenieść obsługę kadrową do Waszego biura?

Do najistotniejszych rzeczy należy:

 • baza z programu PŁATNIK, którą poprzednie biuro powinno udostępnić
 • spis aktualnych pracowników
 • dokumentacja pracownicza( teczki kadrowe)
 • listy płac z poprzednich miesięcy
 • informacja o datach wypłat w firmie

Pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się!

Cennik

Sprawdź ile kosztować Cię będzie obsługa kadrowa !

Cennik