Sprawozdanie Finansowe

licencjonowane biuro rachunkowe

Do kiedy należy zgłosić sprawozdanie finansowe za rok 2018?

Od września 2018 roku obowiązują nas nowe zasady zgłaszania Sprawozdań Finansowych. Większość przedsiębiorstw, których rok obrotowy zakończył się 31.12.2018r. zobowiązani byli do przygotowania Sprawozdania finansowego do dnia 31 marca 2019r.

Każdy plik należało opatrzyć podpisem elektronicznym wszystkich członków zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za stworzenie Sprawozdania Finansowego ( biuro księgowe lub Główna Księgowa w firmie).

Zbliża się nieubłaganie termin, do którego należy zatwierdzić przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdanie Finansowe oraz ustalić takie kwestie jak podział zysków czy absolutorium dla Członków Zarządu.

Termin zatwierdzenia upływa z dniem 30.06.2019r., czyli do sześciu miesięcy od daty końca dnia roku obrachunkowego danego podmiotu. Do maksymalnie 10.07.2019r. wszelkie dokumenty należy zgłosić w systemie e-krs, aby spełnić obowiązek informacyjny względem KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *